Portfolio TitleAnd Some Other Info Here

Kalite

Quality

  • DSC_2849
  • DSC_2865
  • DSC_3150
  • DSC_1282_1
  • DSC_2887
  • DSC_2901
  • DSC_3005_1
  • DSC_2938
  • DSC_2957_1
  • DSC_3110

Kalite
Bünyemizde kurmuş olduğumuz fizik laboratuvarı marifetiyle üretilen ürünlerin ve gelen hammaddelerin testlerini yaparak üretim aşamasındaki sorunların önüne geçmeye çalışmakta ve müşterilerimizi uyarabilmekteyiz. Özellikle çorap örme ve numune boya kazanımızda yaptığımız kontrollerle müşterilerimize daha iyi hizmet vermekteyiz.

Üretim öncesi gerekli tüm test ve raporlar.

Fiksaj öncesi hazırlık bölümünde iplikler görsel olarak ilk kontrolden geçirilerek fiksaj işlemi için hazırlanır. İşletmemizde uyguladığımız fiksaj işlemi tamamen elektronik bir yazılımla kontrol edilir, prosesin her aşaması görsel ve yazılı olarak kayıt altına alınıp fikse farkını ortadan kaldıracak şekilde müşterilerimize hizmet vermemize olanak sağlamaktadır.

Üretimin son aşaması, yani fikse sonrasında kalite kontrol işleminde bobinler tek tek kontrol edilir, barkotlanır ve 50 gr aralıklarla tasnif edilir. Böylece müşterilerimizin fire ve üretim kayıpları en aza indirilmiş olur.
Bir kolide bir milyon kolide aynı özenle elden geçer.

Quality
Thanks to the physics laboratory that we established in our facilities, we test the products and incoming raw materials and try to avoid problems in the production process and warn our customers. Particularly, with the controls we carry out in socks knitting and sample dye tanks, we provide better services to our customers.

All tests and reports before production.

In pre-fixation preparations section, yarns are visually checked and prepared for fixing process. Fixation process applied in our premises is controlled with a fully electronic software. Each step of the process is recorded visually and in writing which allows us to provide services to our customers by eliminating fixing differences.

After the final stage of production, i.e. fixation, coils are individually checked in the quality control process, barcoded and sorted with 50-gr range. Thus, wastage and production losses of our customers are minimized.

No matter if one package or one million packages, they are all handled with the same care.